Metaculus

About

Metaculus je komunita věnující se vytváření co nejpřesnějších predikcí budoucích trendů a událostí za využití moudrosti a kolektivní inteligence svých členů. Vědecký výzkum opakovaně ukázal, že se správnými motivacemi a zpětnou vazbou mohou být skupiny lidí pozoruhodně přesné v předpovídání pravděpodobnosti budoucích událostí. Cílem projektu Metaculus je umožnit a rozvíjet tuto schopnost.

Turnaj FORPOL (Forecasting for Policy) pomáhá veřejným institucím získávat užitečné predikce na důležitá společenská témata. Organizují jej České priority, expertní think-tank usilující o integraci vědeckých poznatků a kvalitních analýz do procesu tvorby a implementace veřejných politik. Více o projektu FORPOL se dozvíte na stránce forpol.cz